Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

povzetek

Kaj meniš, kateri izmed navedenih skladateljev je, poleg Chopina, napisal največ klavirskih etud? {Liszt;Čajkovski;Paganini}

Prisluhni spodnji etudi. Kateri izmed prevodov najbolj ustreza njenemu značaju? {Škratov_ples;Ljubezenske_sanje;Nevihta}

Etudo z naslovom Gnomenreigen izvaja Mak Mihevc (10 let).

V romantiki so se mnoge oblike razvile iz oblik dunajske klasike. Ena izmed njih je tudi oblika scherza. Poslušaj {Chopinov Scherzo št. 2 v b-molu;Chopinov scherzo izvaja pianist Mak Mihevc, v starosti 11 let.}.

Katera značilnost je enaka scherzu iz preteklega obdobja? {Tridobnost;Dvodobnost;Štiridobnost}

Kateri izmed navedenih elementov se pojavlja v Chopinovem scherzu, ki pa je zelo redko uporabljen v scherzih iz obdobja klasicizma? {pogosta_menjava_tempov;menjava_ritmov;različna_dinamika}

Utrdi svoje znanje in odgovori na postavljena vprašanja.

1. Oče simfonične pesnitve je skladatelj: {F._Liszt;F._Chopin;N._Paganini}

2. Dvořak je bil mojster: {godalnih_kvartetov;klavirskih_koncertov;baletov}

3. Sestavljen petdobni taktovski način je v svoji simfoniji uporabil: {P._I._Čajkovski;J._Strauss;N._Paganini}

4. Najlepše klavirske etude je napisal: {F._Chopin;A._Dvořak;P._I._Čajkovski}

5. Primer Dvořakove programske glasbe je: {Vodni_škrat;Godalni_kvartet_št._12;Koncert_za_violončelo}

6. Romantični skladatelji so teme za dela pogosto črpali iz: {lljudske_glasbe;umetne_glasbe;popularne_glasbe}

Preizkusi svoje hitre prste in v najkrajšem možnem času sestavi sestavljanko. Kateri romantični skladatelj je upodobljen?


Tvoj čas: 0 sekund. {Odgovor;Chopin}

<NAZAJ
>NAPREJ143/248