Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

1.

V tabeli označi vse trditve, ki se nanašajo na simfonično pesnitev.


Ima več stavkov.
Ima dve kontrastni temi, ki se v reprizi ponovita.
V ozadju skladatelj upošteva programsko vsebino.
Je neprekinjena celota.
Ima več različnih tem ali pa več podobnih tem, ki so izpeljane iz glavne teme.
Nima programske vsebine.
Izberi barvo: pravilno, nepravilno
2.

Pomagaj si s spletnimi viri in ugotovi, katero Lisztovo kompozicijo so animirali liki iz risank (Tom & Jerry, Bugs Bunny)?

Pozorno si oglej animacijo s Tomom in Jerryjem. V zvezek zapiši, katere elemente iz te kompozicije so animatorji izkoristili pri animaciji. Odgovore primerjaj s sošolci.

3.

V razredu se razdelite v manjše skupine. Vsaka skupina naj na Lisztovo glasbo, ki predstavlja rešitev predhodne naloge, posname čim bolj domiseln video, ki se bo ujemal s karakterjem glasbe. Zapišite podrobno poročilo o poteku dela (katere vloge ste si razdelili, kaj je bilo najtežje, kaj ste se ob tem naučili in podobno). Posnetke si tudi oglejte. Ovrednotite delo svoje in vseh preostalih skupin.

4.

Pomagaj si s spletnimi ali knjižnimi viri in navedena dela umesti v pravilne stolpce. Za vsako izmed programskih del v zvezek zapiši kratko vsebino, na kateri temelji glasba. Vsa navedena dela poslušaj – dostopna so tudi na spletu.

avtor/naslov dela
glasba

Hector Berlioz:

Fantastična simfonija

{programska_glasba;absolutna_glasba}

Bedřich Smetana:

Vltava

{programska_glasba;absolutna_glasba}

Niccolò Paganini:

Capriccio št. 24

{absolutna_glasba;programska_glasba}

Johann Strauss mlajši:

Na lepi modri Donavi

{absolutna_glasba;programska_glasba}

Franz Liszt:

Faust simfonija

{programska_glasba;absolutna_glasba}

Camille Saint-Saëns:

Danse macabre

{programska_glasba;absolutna_glasba}

Johannes Brahms:

Tragična uvertura

{absolutna_glasba;programska_glasba}

Modest Petrovič Musorgski:

Slike z razstave

{programska_glasba;absolutna_glasba}

Edvard Grieg:

suiti Peer Gynt

{programska_glasba;absolutna_glasba}
<NAZAJ
>NAPREJ144/248