Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Pri opazovanju hitrosti neke reakcije smo podatke o koncentraciji reaktantov zbrali v tabelo:

t/s 0 1,5 3,0 4,2 6,5 8,8
c/mol L−1 6,5 4,6 3,3 2,5 1,5 0,9

S pomočjo podatkov sami narišite graf in izračunajte povprečne hitrosti reakcije v naslednjih časovnih intervalih:

med 1. in 2. s: 1,0 mol L−1 s−1

med 4. in 5. s: 0,6 mol  L−1 s−1

med 7. in 8. s: 0,2 mol L−1 s−1

Od začetka reakcije in do 8. sekunde: 0,7 mol L−1 s−1

Koncentracija reaktanta pade na polovico vrednosti začetne koncentracije v času 3 s.

Verjetno ste opazili, da s podatki iz tabele ni mogoče natančno izračunati hitrosti reakcije v teh intervalih. Če narišemo graf tako, da skozi izmerjene vrednosti potegnemo idealno krivuljo, lahko na podlagi grafa izračunamo povprečno hitrost reakcije v poljubnem časovnem intervalu. Graf si lahko pogledate tudi pod gumbom Graf. Vseeno pa ga tudi sami izrišite.

Razpad N2O5 je podan z reakcijo: 2N2O5 $\rightarrow$ 4NO2 + O2. Spreminjanje koncentracije N2O5 je podano grafično.

Izračunajte povprečno hitrost razpada N2O5 v prvih 15 minutah.

Odgovor: $v$=  1,6 ·10−4 mol L−1 min−1

<NAZAJ
>NAPREJ4/245