Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

Katero enoto uporabljamo za hitrost kemijske reakcije?

2.

Kdaj je trk med dvema delcema uspešen?

3.

Kaj je pravilno za reakcijo: 2CO + O2 $\rightarrow$ 2CO2

4.

Vodikov peroksid razpada na kisik in vodo. Graf kaže spreminjanje koncentracije vodikovega peroksida v odvisnosti od časa. Katera trditev je pravilna?

5.

Ali drži, da je hitrost razpada vodikovega peroksida negativna?

Reakcija: H2O2 $\rightarrow$ H2O + O2

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ7/245