Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
9.

Z enačbo kemijske reakcije je zapisan razpad vodikovega peroksida:

2H2O2(aq) $\rightarrow$ 2H2O(l) + O2(g)


V tabeli so navedene koncentracije vodikovega peroksida v odvisnosti od časa.
Čas/min 0 250 500 750 1000
[H2O2]/mol L−1 0,010 0,0077 0,0059 0,0045 0,0035

Kolikšna je povprečna hitrost reakcije med 250. in 500. minuto?

10.

Ali pri zgornji reakciji koncentracija H2O2 enakomerno pada ali neenakomerno? Odgovorite s pomočjo grafa, ki si ga narišete na podlagi podatkov v zgornji tabeli.


Odgovor: Koncentracija H2O2 neenakomerno pada.
11.

Diagram prikazuje spreminjanje koncentracije vodikovega jodida, ki razpada v jod in vodik, v odvisnosti od časa. Katera trditev je pravilna?

12.

Izračunajte še hitrost razpada HI v času od 0 do 300 s, v času od 100 do 300 s, ter od 200 do 300 s.

$v$(0-300 s) = 2,3 ·10−4 mol L−1 s−1
$v$(100-300 s) = 1,3 ·10−5 mol L−1 s−1
$v$(200-300 s) = 7,5 ·10−5 mol L−1 s−1
<NAZAJ
>NAPREJ9/245