Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
6.

Snov A pri segrevanju razpade. V preglednici so rezultati meritev koncentracije snovi A med potekom reakcije.
Čas/min
0 5
10 15 20
[A]/mol L−1
1,00 0,63 0,46
0,36
0,25

Izračunajte povprečno hitrost reakcije med 10. in 15. minuto. Odgovor: $v$ = 3,3 ·10−4 mol L−1 s−1
7.

Vodikov peroksid razpada na kisik in vodo. Graf kaže spreminjanje koncentracije kisika v odvisnosti od časa. Kakšna je hitrost reakcije med 25. in 40. sekundo?

Odgovor: $v$ = 1,3 ·10−5 mol L−1 s−1
8.

Dušikov dioksid razpada na dušikov oksid in kisik.

Zapišite urejeno enačbo kemijske reakcije. V enačbi označite agregatna stanja snovi.

2 NO2( g ) $\rightarrow$ 2 NO ( g ) + O2 ( g )

Graf kaže spreminjanje koncentracije dušikovega dioksida s časom. Izračunajte povprečno hitrost reakcije med 10. in 20. sekundo.

Odgovor: $v$ = 5 ,0·10−4 mol L−1 s−1

<NAZAJ
>NAPREJ8/245