Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Teorija trkov

Da lahko poteče kemijska reakcija in s tem nastanejo nove snovi (produkti), morajo gradniki reaktantov priti blizu drug drugemu. Pravimo, da morajo reaktanti trčiti med seboj. Vsak trk pa še ni uspešen trk. Izpolnjena morata biti dva pogoja: delca morata imeti ustrezno orientacijo in dovolj veliko energijo.

ORIENTACIJA ENERGIJA

Na zgornji animaciji je prikazan trk delcev z enako energijo, a z različno orientacijo. Spodnji del animacije prikazuje neuspešen trk, ker je orientacija neustrezna.

Na zgornji animaciji je prikazan trk dveh molekul z enako orientacijo, a z različno energijo. V zgornjem primeru imata molekuli premajhno energijo, zato trk ni uspešen.


Najnižja energija, ki jo morajo imeti molekule, da pride do uspešnega trka, se imenuje aktivacijska energija.

Koncentracije reaktantov in produktov

Če spremljamo koncentracijo reaktantov in produktov, lahko vidimo razmerje med koncentracijami oziroma množinami. Po zgledu grafa na sliki a in urejene reakcije poskusite urediti še reakcijo, ki jo prikazuje graf na sliki b.

I. 2HBr $\rightarrow$ H2 + Br2
     
II. 2 A + 3 B $\rightarrow$ 2 C

     
<NAZAJ
>NAPREJ5/245