Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Izračun Kc

Zelo pomemben podatek za ravnotežno reakcijo je konstanta ravnotežja $K\rm{_c}$, zato jo določimo vsaki ravnotežni reakciji. Še enkrat se spomnimo, da je konstanta odvisna od temperature. Vrednost konstante pa je odvisna tudi od urejenosti kemijske enačbe. Zato ob vrednosti konstante in temperature navajamo tudi že urejeno enačbo reakcije:

2HI(g) $\rightleftharpoons$ H2(g) + I2(g); $K\rm{_c}$ =  0,020 (T = 400 °C)

Vrednost konstante smo določili tako, da smo ugotovili ravnotežne koncentracije HI, H2 in I2, to je v trenutku, ko se pri temperaturi 400 °C koncentracije reaktantov in produktov v reakcijski posodi niso več spreminjale. Izmerjene so bile naslednje koncentracije:

$\left[\rm {HI} \right]$ = 0,735 mol/L $\left[\rm {H_2} \right]$ = 0,133 mol/L; $\left[\rm {I_2} \right]$ = 0,081 mol/L

Izraz za konstanto naše reakcije zapišemo:

$$K\rm{_c} = \frac{\left[\rm {H_2} \right] \cdot \left[\rm {I_2} \right]}{\left[\rm {HI} \right]^2} = \frac{0,133 \cdot 0,081}{0,735^2}=0,020$$

Kolikšna je vrednost ravnotežne konstante za to reakcijo v nasprotni smeri pri istih pogojih?

S klikom na gumba si lahko ogledate dva rešena primera nalog za izračun Kc.

Pri reakciji vodne pare z ogljikovim dioksidom nastaja vodik:    CO(g) + H2O(g) $\rightleftharpoons$ H2(g) + CO2(g).

Izračunajte ravnotežne konstante pri temperaturah 320, 530 in 720 °C. Ravnotežne koncentracije reaktantov in produktov so prikazane na spodnji animaciji. Z drsnikom premaknete na stanje reakcijske zmesi pri omenjenih temperaturah. Vsaka molekula predstavlja množino 0,10 mol. Prostornina posode je 1,0 L.


T = 320 °C,  Kc = 16
T
= 520 °C, Kc = 5 ,4
T
= 720 °C, Kc = 1 ,0
<NAZAJ
>NAPREJ27/245