Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Izračun Kc

Če lahko izmerimo ali kako drugače določimo ravnotežne koncentracije reaktantov in produktov v reakcijski zmesi, lahko izračunamo konstanto ravnotežja pri dani temperaturi.

Konstanta ravnotežja se s temperaturo spreminja.

Izraz za konstanto ravnotežja zapišemo vedno po urejeni enačbi ravnotežne reakcije.

aA + bB $\rightleftharpoons$ cC + dD

$$K\rm{_c} = \frac{\left[\rm {C} \right]^c \cdot \left[\rm {D} \right]^d}{\left[\rm {A} \right]^a \cdot \left[\rm {B} \right]^b}$$

Izračun ravnotežnih koncentracij

Pomen konstante ravnotežja je v tem, da lahko iz začetnih koncentracij reaktantov izračunamo ravnotežne koncentracije reaktantov in produktov.

 

Če imamo podane samo začetne koncentracije reaktantov, lahko ravnotežne koncentracije produktov sicer izračunamo, največkrat pa moramo račun reševati s kvadratno enačbo.

V posodo s prostornino 2,0 L damo pri 25 °C 0,027 mol N2O4. Ravnotežna kostanta Kc za disociacijo didušikovega tetraoksida v dušikov dioksid po spodnji reakciji znaša pri 25 °C 4,7·10−3. Izračunajmo ravnotežne koncentracije obeh plinov pri 25 °C.

Začetna množina: nz(N2O4) = 0,027 mol
Začetna koncentracija cz(N2O4) = 0,0135 mol/L

  N2O4(g) $\rightleftharpoons$
2NO2(g)
Začetek:  0,0135
     0
Potek:
0,0135 – x
  0 + 2x

$K\rm{_c} = \frac{\left[NO_2 \right]^2}{\left[N_2O_4 \right]} = \frac{(2x)^2}{0,0135 - x} = 4,7 \cdot 10^{-3}$

$4 \cdot x^2 = 4,7 \cdot 10^{-3} \cdot (0,0135-x)$ 

$4 \cdot x^2 + 4,7 \cdot 10^{-3}x - 6,35\cdot 10^{-5} = 0$;  ($ax^2 + bx + c = 0$)

$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4 \cdot a \cdot c}}{2 \cdot a} = \frac{-4,7 \cdot 10^{-3} \pm \sqrt{(4,7 \cdot 10^{-3})^2 + 4 \cdot 4 \cdot 6,35\cdot 10^{-5}}}{2 \cdot 4}$

Od obeh možnih rešitev je smiselna le ena, pozitivna: $x = 3,4\cdot 10^{-3}$ mol/L

cr(N2O4) = 0,010 mol/L; cr(NO2) = 0,0068 mol/L

<NAZAJ
>NAPREJ29/245