Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

Prikazani so trije grafi vzpostavitve ravnotežnih koncentracij med H2, CO in CH3OH:

Zapisani sta dve enačbi reakcij, ki odgovarjata dvema od zgornjih grafov. K vsaki reakciji pripišite črko grafa, ki ustreza reakciji.

1. CO(g) + 2H2(g) $\rightleftharpoons$ CH3OH(g), graf A

2. CH3OH(g) $\rightleftharpoons$ CO(g) + 2H2(g), graf B

2.

Za vsako ravnotežje, ki je prikazano na grafih 1. naloge, izračunajte konstanto ravnotežja. Na grafih so izpisane ravnotežne koncentracije reaktantov in produktov (rezultat zaokrožite na dve decimalni mesti).

Graf A: Kc = 0,17 ; Graf B: Kc = 6,75 ;Graf C: Kc = 7,56

3.

Izračunajte konstanto ravnotežja za reakcijo N2O4(g)$\rightleftharpoons$2NO2(g), če vsaka prikazana molekula, v posodi s prostornino 1,0 L, predstavlja 0,001 mol snovi.

 

Kc = 8,2 ·10 –4

 

<NAZAJ
>NAPREJ30/245