Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Izračun ravnotežnih koncentracij

Kadar že poznamo ravnotežno konstanto neke ravnotežne reakcije, nam to omogoča izračun ravnotežnih koncentracij reaktantov in produktov pri določeni temperaturi.

Primer 1. Začetna koncentracijo HI je 1,0 mol/L. Pri določeni temperaturi se vzpostavi ravnotežje, ravnotežna koncentracija HI je 0,786 mol/L. Izračunajmo ravnotežno koncentracijo vodika in joda, če je Kc = 0,020.

  2HI(g)
$\rightleftharpoons$  H2(g)
+
I2(g) 

$\left[\rm{H_2} \right] = \left[\rm{I_2} \right] = x$

Izraz za konstanto naše reakcije zapišemo:

$K\rm{_c} = \frac{\left[\rm{H_2} \right] \cdot \left[\rm{I_2} \right]}{\left[\rm{HI} \right]^2} = \frac{x \cdot x}{0,786^2} \Rightarrow x^2$$ = K\rm{_c} \cdot 0,786^2 $

$ x = \sqrt{K\rm{_c} \cdot 0,786^2}$ = 0,11 mol/L  

Ali drži, da je ravnotežje zgornje reakcije pri danih pogojih usmerjeno v smeri produktov?

Drži. Ne drži.

Primer 2. V posodi s prostornino 1,0 L imamo pri določeni temperaturi v ravnotežju 0,75 mol CO in 1,5 mol H2. Izračunajte ravnotežno koncentracijo CH3OH, če je Kc = 0,148.

Reakcija:  CO(g) + 2H2(g) $\rightarrow$ CH3OH(g)

Katera slika (A, B, C ali D) odgovarja temu ravnotežju, če vsaka molekula predstavlja množino 0,25 mol?


Ravnotežna koncentracija CH3OH je 0,25 mol/L. Pravilno ravnotežno stanje prikazuje slika A .
<NAZAJ
>NAPREJ28/245