Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
4.

Shemi A in B predstavljata dve ravnotežni stanji za reakcijo H2(g) + I2(g) $\rightleftharpoons$ 2 HI(g) pri različnih temperaturah v posodi s prostornino 1 L. Vsaka narisana molekula predstavlja 0,01 mol snovi.

Izračunajte konstanti ravnotežja Kc za obe prikazani ravnotežni stanji, A in B (rezultat podajte na eno decimalno mesto).
Stanje A: Kc = 1,0 ;    Stanje B: Kc = 6,3
5.

V posodo s prostornino 1,0 L smo dali 4,00 mol dušikovega oksida in 3,00 mol kisika. Po vzpostavitvi ravnotežja sta v posodi 2,00 mol dušikovega dioksida. Izračunajte vrednost ravnotežne konstante. 2NO(g) + O2(g) $\rightleftharpoons$ 2NO2(g)

Kc = 0,50
6.

V posodi s prostornino 0,75 L je pri določeni temperaturi v ravnotežju 0,190 mol NO2, 2,65·10−4 mol NO in 0,606 mol O2. Koliko znaša ravnotežna konstanta Kc za reakcijo:

2NO(g) + O2(g) $\rightleftharpoons$ 2NO2(g)

7.

Amonijak sintetiziramo iz dušika in vodika: N2(g) + 3H2(g) $\rightleftharpoons$ 2NH3(g). V posodo s prostornino 2,0 L uvedemo 3,0 mol dušika in 3,0 mol vodika. Ko se pri določeni temperaturi vzpostavi ravnotežje, je v posodi 1,0 mol amonijaka. Izračunajte ravnotežne koncentracije N2, H2 in NH3 (rezultat podajte na dve decimalni mesti).

[N2] = 1,25 mol L−1
[H2] = 0,75 mol L−1
[NH3] = 0,50 mol L−1

Vrednost ravnotežne konstante te reakcije je: Kc = 0,47

<NAZAJ
>NAPREJ31/245