Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Kaj so kisline in baze

Danes najpogosteje omenjamo uporabljeno Brønsted-Lowryjevo definicijo kislin in baz. Kisline oddajajo ione H+ (protone) drugim ionom ali molekulam. Kisline so donorji vodikovih ionov.

HCl vodi odda H+, tega sprejme molekula vode, nastaneta oksonijev ion H3O+ in kloridni ion Cl. Reakijo HCl z vodo je prikazana na spodnji sliki. Prikazane so reakcije z modeli, strukturnimi formulami in simbolnim zapisom. Tudi delca, ki pri reakciji nastaneta, lahko oddata ali sprejmeta ion H+, imenujemo ju konjugirana kislina in konjugirana baza.


   kislina          baza
           konjugirana
baza
konjugirana
kislina

Baze so snovi, ki sprejmejo vodikov ion (proton) − so akceptorji vodikovih ionov.

NH3 vodi odvzame H+ in nastane ion NH4+, od vode preostane ion OH. Reakcija NH3 z vodo je prikazana na spodnji sliki. Prikazane so reakcije z modeli, strukturnimi formulami in simbolnim zapisom. Kislina ima svoj par, to je konjugirano bazo, baza ima svoj par v konjugirani kislini.


     baza        kislina   konjugirana
kislina
konjugirana
baza


Glede na spodnjo reakcijo določite kislino, bazo, konjugirano kislino in konjugirano bazo. CH3COOH(aq) + H2O(l) $\rightleftharpoons$ CH3COO(aq) + H3O+(aq)

CH3COOH je kislina , H2O je baza CH3COO konjugirana baza , H3O+ je konjugirana kislina .
<NAZAJ
>NAPREJ67/245