Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Protolitske reakcije

Protolitske reakcije ali krajše protoliza so reakcije, pri kateri se izmenjuje vodikov ion (proton). Ker kislina odda ion H+, baza sprejme ion H+, gre za reakcije med kislinami in bazami. Pri reakciji kislin z vodo smo videli, da nastanejo oksonijevi ioni. Več teh ionov vsebuje raztopina, bolj kisla je raztopina. Voda pa ima v teh reakcijah tudi vlogo topila.

Kisline

Zapišite še nekaj reakcij:

HNO3(aq) + H2O(l) $\rightarrow$ NO3 (aq) + H3O +(aq)
HCN(aq) + H2O(l) $\rightleftharpoons$ CN (aq) + H3O +(aq)
HClO4(aq) + H2O(l) $\rightarrow$ ClO4 (aq) + H3O +(aq)

V primeru HNO3 in HClO4 smo pisali puščico v eni smeri, ker sta kislini močni in popolnoma ionizirata na ione, v primeru HCN, ki je šibka kislina, le deloma ionizira, pišemo ravnotežno puščico.

Kisline pa lahko oddajajo več ionov H+. Tak primer sta H2SO4 in H2S, ki sta dvoprotonski kislini, ali H3PO4, ki je triprotonska kislina. V takem primeru protolitske reakcije pišemo v stopnjah:
H2S(aq) + H2O(l) $\rightleftharpoons$ HS(aq) + H3O+(aq)   
Ion HS je šibkejša kislina in v naslednji stopnji slabše ionizira:
HS(aq) + H2O(l) $\rightleftharpoons$ S2−(aq) + H3O+(aq)

Kovinski hidroksidi

Pri spojinah, ki reagirajo bazično, ločimo kovinske hidrokside, ki so ionske spojine, in baze, ki so zgrajene iz molekul. Če so hidroksidi v vodi dobro topni, govorimo o močnih bazah (hidroksidi I. skupine in deloma hidroksidi II. skupine p. s.). Hidroksidi prehodnih elementov so slabo topni, zato so šibke baze. Reakcije v primeru kovinskih hidroksidov, ker gre zgolj za disociacijo oz. proces raztapljanja ionske spojine v vodi, pišemo drugače.
NaOH(s) $\overset{\rm{H_2O}}{\longrightarrow}$  Na+(aq) + OH(aq)
Ba(OH)2(s) $\overset{\rm{H_2O}}{\longrightarrow}$  Ba2+(aq) 2OH(aq)

Amonijak in amini

V primeru baz, ki so zgrajene iz molekul, kot amonijak (NH3) in derivati amonijaka, amini (CH3NH2 ...), protolitske reakcije pišemo podobno kot v primeru kislin, le da tokrat voda reagira kot kislina.

NH3(aq) + H2O(l) $\rightleftharpoons$ NH4+(aq) + OH(aq)
CH3CH2NH2(aq) + H2O(l) $\rightleftharpoons$ CH3CH2NH3+(aq) + OH(aq)

Dopolnite reakcijo in besedilo.

C6H5NH2(aq) + H2O(l) $\rightleftharpoons$ C6H5NH3 +(aq) + OH (aq)

C6H5NH3+ je v tej reakciji konjugirana kislina .

<NAZAJ
>NAPREJ69/245