Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
8.

Izbirne naloge

Katera ugotovitev velja za kisline in baze?

9.

Vprašanja z več izbirami

Osje želo vsebuje bazo. Izmed snovi, ki jih najdeš v kuhinji, izberi tiste, s katerimi lahko omiliš osji pik.

10.

Raztopine katerih snovi reagirajo kislo?

11.

Povežite konjugirane pare.

Število poskusov:
12.

Ali drži, da pri protolitski reakciji iz kisline vedno nastane konjugirana baza.

Drži. Ne drži.
13.

Ali drži, da oksonijev ion lahko nastane med molekulo vode in hidroksidnim ionom.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ72/245