Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Kisline so snovi, ki oddajajo ione H+.

HA(aq) + H2O(l) $\rightleftharpoons$ A(aq) + H3O+(aq)  (pri reakciji nastanejo oksonijevi ioni, nosilci kislih lastnosti)

Baze so snovi, ki sprejemajo ione H+.

B(aq) + H2O(l) $\rightleftharpoons$ BH+(aq) + OH(aq)  (pri reakciji nastanejo hidroksidni ioni, nosilci bazičnih lastnosti)

Konjugirani kislinsko-bazni pari so delci, ki se med seboj razlikujejo v enem ionu H+ (protonu). Na primer: HA/A, H2O/H3O+, B/BH+. Tako je HA kislina, A pa konjugirana baza

Jakost kislin in baz

Kisline in baze so snovi, ki v vodi ionizirajo, več molekul ionizira, več ionov H3O+ ali ionov OH nastane. Glede na to ločimo med močnimi kislinami in bazami ter šibkimi kislinami in bazami. Jakost baz, ki so kovinski hidroksidi, je odvisna od topnosti hidroksidov, dobro topni so močne baze, slabo topni so šibke baze. 

Močne kisline: HClO4, HI, HBr, HCl, H2SO4, HNO3

Šibke kisline: H3PO4, HNO2, HF, CH3COOH, H2CO3, H2S, HCN 

Močne baze: LiOH, NaOH, KOH, Ba(OH)2

Šibke baze: NH3, CH3NH2, Ca(OH)2, Fe(OH)3, Mn(OH)2 ... navedeni hidroksidi so kljub popolni disociaciji v raztopini šibke baza zato, ker so v vodi slabo topni.

Protolitske reakcije so reakcije, pri kateri se izmenjuje ion H+.

Protolitska reakcija enoprotonske močne kisline:

HNO3(aq) + H2O(l) $\rightarrow$ NO3(aq) + H3O+(aq) (enosmerna puščica)

Protolitska reakcija enoprotonske šibke kisline:

HF(aq) + H2O(l) $\rightleftharpoons$ H3O+(aq) + F(aq)  (ravnotežna puščica)

Protolitska reakcija dvoprotonske močne kisline:

H2SO4(aq) + H2O(l) $\rightarrow$ H3O+(aq) + HSO4(aq)  (enosmerna puščica)

HSO4(aq) + H2O(l) $\rightleftharpoons$ H3O+(aq) + SO42−(aq)   (ravnotežna puščica, ker ionizacija iona HSO4 ni popolna)

Protolitska reakcija amonijaka ali amina:

CH3NH2(aq) + H2O(l) $\rightleftharpoons$ CH3NH3+(aq) + OH(aq)  (vodo pišemo v enačbi reakcije)

Raztapljanje kovinskega hidroksida:

Ba(OH)2(s) $\overset{\rm{H_2O}}{\longrightarrow}$  Ba2+(aq) 2OH(aq) (vodo pišemo na puščico)

<NAZAJ
>NAPREJ70/245