Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Kisle soli

V vodnih raztopinah nekaterih soli molekule vode reagirajo z njihovimi ioni. To reakcijo z vodo imenujemo hidroliza. Raztopine nekaterih soli so kisle (imajo pH < 7), nekatere so bazične (imajo pH > 7), nekatere pa so nevtralne (imajo pH ≈ 7).

Na kislost oziroma bazičnost raztopine soli lahko sklepamo, če vemo, iz katere kisline in baze je sol nastala in kako močna oziroma šibka je ta kislina oziroma baza.

Pomembne močne kisline so: HClO4, H2SO4, HNO3, HCl (in druge raztopine vodikovih halogenidov, razen HF).

Pomembne močne baze so: NaOH, KOH (pa tudi drugi alkalijski hidroksidi), Ca(OH)2 in Ba(OH)2 (zemeljskoalkalijska hidroksida).

S poznavanjem navedenih močnih kislin in močnih baz lahko predvidimo kislost oziroma bazičnost raztopin soli.

Vodne raztopine soli, ki so nastale z reakcijo med močno kislino in šibko bazo, so kisle.

Oglejmo si primer.

Amonijev klorid (NH4Cl) je kisla sol. To pomeni, da je pH njene raztopine manjši kot 7.

Kako lahko to predvidimo? Amonijev klorid nastane z reakcijo med amoniakom (šibka baza) in klorovodikovo kislino (močna kislina). Kisla sol torej nastane z reakcijo med močno kislino in šibko bazo.

 

Pojasnimo vzrok za kislost amonijevega klorida. V vodni raztopini NH4Cl so amonijevi ioni NH4+(aq) in kloridni ioni Cl(aq).

$\rm{NH_4Cl(aq)} \rightarrow \rm{NH_4^+(aq)} + \rm{Cl^-(aq)}$

Amonijevi ioni v ravnotežni reakciji protolitsko reagirajo z vodo, pri tem nastanejo tudi oksonijevi ioni H3O+:

$\rm{NH_4^+(aq)} + \rm{H_2O(l)} \rightleftharpoons \rm{NH_3(aq)} + \rm{H_3O^+(aq)}$

Oksonijevi ioni so nosilci kislih lastnosti, zato je nastala raztopina amonijevega klorida kisla.

V vodni raztopini NH4Cl je torej največ kloridnih ionov (ne reagirajo z molekulami vode). Del amonijevih ionov protolitsko zreagira in nastanejo oksonijevi ioni − nosilci kislih lastnosti.

Ali so v raztopini amonijevega klorida tudi hidroksidni ioni?

Spomnimo se ionskega produkta vode:  [H3O+]· [OH] = 10−14

V vsaki vodni raztopini so tako oksonijevi kot hidroksidni ioni. Tudi v raztopini amonijevega klorida so hidroksidni ioni, a jih je mnogo manj kot oksonijevih ionov.

Raztopina NH4Cl(aq) je nekoliko kisla, njen pH je manjši od 7. Ob tem poudarimo, da je raztopina kisle soli NH4Cl(aq) bistveno manj kisla (ima višji pH) kot raztopina močne kisline HCl(aq) enake koncentracije.

<NAZAJ
>NAPREJ108/245