Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

V vodnih raztopinah nekaterih soli molekule vode zreagirajo z njihovimi ioni. To reakcijo z vodo imenujemo hidroliza.

Raztopine nekaterih soli so kisle (imajo pH < 7), nekatere so bazične (imajo pH > 7), nekatere pa so nevtralne (imajo pH ≈ 7).

Vodne raztopine soli, ki so nastale z reakcijo med močno kislino in šibko bazo, so kisle.

Vodne raztopine soli, ki so nastale z reakcijo med močno bazo in šibko kislino, so bazične. 

Vodne raztopine soli, ki so nastale z reakcijo med močno kislino in močno bazo, so nevtralne. 

V protolitski reakciji z vodo zreagira tisti ion, iz katerega lahko nastane šibka kislina oziroma šibka baza. 

Raztopina natrijevega cianida

Katera trditev o razmerju med koncentracijami ionov v 0,010 M raztopini natrijevega cianida je pravilna?

Reakcije ionov z vodo

Zapišite enačbe protolitskih reakcij navedenih ionov z vodo.

CN + H2O $\rightleftharpoons$ HCN + OH

HSO4 + H2O $\rightleftharpoons$ SO42− + H3O +

CH3COO + H2O $\rightleftharpoons$ CH3COOH + OH

NH4+ + H2O $\rightleftharpoons$ NH3 + H3O +

<NAZAJ
>NAPREJ111/245