Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

Raztopine navedenih snovi imajo enake množinske koncentracije. Katera raztopina ima najnižji pH?

2.

Katera trditev o razmerju med koncentracijami ionov v 0,010 M raztopini amonijevega sulfata je pravilna?

3.

V raztopine navedenih snovi smo dodali kapljico fenolftaleina. Ena med njimi se je obarvala bledo rožnato. Katera?

4.

Primerjajte pH raztopin natrijevega klorida, natrijevega hidroksida, vodikovega klorida, amoniaka in amonijevega klorida. Vse raztopine imajo enako množinsko koncentracijo topljenca. Formule teh snovi napišite v ustreznem zaporedju.

pH: HCl < NH4Cl < NaCl < NH3 < NaOH
5.

Primerjajte koncentracijo oksonijevih ionov v raztopinah žveplove kisline, kalijevega hidroksida, kalijevega sulfata, amonijevega sulfata, kalijevega cianida. Vse raztopine imajo enako množinsko koncentracijo topljenca. Formule teh snovi napišite v ustreznem zaporedju.

[H3O+]: KOH < KCN < K2SO4 < (NH4)2SO4 < H2SO4
6.

Natrijev nitrat(III) ima po novi nomenklaturi anorganskih spojin običajno sprejemljivo ime natrijev nitrit. Napišite formulo te spojine in vstavite ustrezen znak (<, > ali =).

Formula spojine je NaNO2 , njena vodna raztopina ima pH > 7.

<NAZAJ
>NAPREJ112/245