Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Nevtralne soli

Vodne raztopine soli, ki so nastale z reakcijo med močno kislino in močno bazo, so nevtralne.

Oglejmo si primer. Natrijev klorid (NaCl) je nevtralna sol. To pomeni, da je pH njene raztopine približno 7 (pH ≈ 7).

Kako lahko to predvidimo? Natrijev klorid nastane z reakcijo med natrijevim hidroksidom, NaOH (močna baza), in klorovodikovo kislino, HCl (močna kislina). Nevtralna sol torej nastane z reakcijo med močno kislino in močno bazo.

Na splošno so nevtralne vse soli, ki so nastale z reakcijo med približno enako močnima kislino in bazo. Čim večja je razlika med močjo kisline in baze, tem bolj pH raztopine soli odstopa od vrednosti pH = 7.

V vodni raztopini natrijevega klorida so natrijevi ioni, Na+(aq), in kloridni ioni, Cl(aq).

$\rm{NaCl(s)}  \overset{\rm{H_2O}}{\longrightarrow} \rm{Na^+(aq)} + \rm{Cl^-(aq)}$

Z vodo ne reagirajo ne natrijevi in ne kloridni ioni, zato se v raztopini NaCl(aq) koncentraciji oksonijevih in hidroksidnih ionov ne spremenita.

Raztopina NaCl(aq) je nevtralna, njen pH je približno 7, koncentraciji oksonijevih in hidroksidnih ionov sta približno enaki: [H3O+] $\approx$ [OH].

Nevtralna sol

V 1 L vode raztopimo enake množine navedenih soli. Ob raztapljanju katere soli se pH vode najmanj spremeni?

Raztopina kalijevega klorida

Katera trditev je pravilna za raztopino kalijevega klorida?

Primerjava pH

Primerjajte pH raztopin natrijevega nitrata, natrijevega hidroksida in dušikove kisline. Formule teh snovi napišite v ustreznem zaporedju.

pH: HNO3 < NaNO3 < NaOH
<NAZAJ
>NAPREJ110/245