Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
7.

Neka spojina ima formulo NH4NO3. Dopolnite besedilo z ustreznimi besedami.

Spojina ima ime amonijev nitrat . Nastane pri reakciji med amoniakom in dušikovo kislino. V vodni raztopini te spojine amonijevi ioni protolitsko zreagirajo z vodo . Pri tem nastanejo oksonijevi ioni in spojina, ki je šibka baza . Raztopina ni nevtralna, ampak je kisla , ker je koncentracija hidroksidnih ionov manjša kakor koncentracija oksonijevih ionov.

8.

Kalijev metanoat (kalijev format) ima formulo KHCOO.

Napišite formulo aniona v tej spojini: HCOO - .

Napišite enačbo protolitske reakcije, ki poteka v raztopini kalijevega metanoata. Oba iona napišite na začetek oziroma konec enačbe.

HCOO- + H2O   $\rightleftharpoons$  HCOOH + OH-

Imenujte ion, ki nastane pri protolitski reakciji: hidroksidni ion.

Z ustreznim znakom (<, > ali =) opredelite pH raztopine kalijevega metanoata: pH > 7.

9.

Preiskovana trdna spojina je sol neke alkalijske kovine. Spojina ima molsko maso 106 g mol−1. Če na to snov nalijemo klorovodikovo kislino, se sproščajo mehurčki plina, ki je glavni krivec za globalno segrevanje našega planeta (pojav tople grede), njegova koncentracija v zraku (okoli 0,04 %) pa nezadržno narašča. Dopolnite besedilo (pri imenih soli in ionov oksokislin uporabljajte običajna sprejemljiva imena brez navedbe oksidacijskega števila centralne nekovine).

Opisani plin ima formulo CO2 in ime ogljikov dioksid .

Preiskovana spojina ima formulo Na2CO3
in ime natrijev karbonat .

V 100 mL vode smo raztopili 10,0 g preiskovane spojine. V nastali raztopini poteče protolitska reakcija. Napišite ime kationa, ki prevladuje v nastali raztopini: natrijev ion.

V raztopini so tudi trije anioni. Dopolnite njihove formule (napisani so njihovi naboji). Anioni so napisani po naraščajoči molski masi.

Anioni: OH , CO3 2−, HCO3 .

V enakem zaporedju napišite imena teh anionov:
hidroksidni ion, karbonatni ion, hidrogenkarbonatni ion.

Z ustreznim znakom (<, > ali =) opredelite pH nastale raztopine:
pH > 7. 

<NAZAJ
>NAPREJ113/245