Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Bazične soli

Podobno kot za kisle soli lahko sklepamo tudi za bazične soli.

Vodne raztopine soli, ki so nastale z reakcijo med močno bazo in šibko kislino, so bazične.

Oglejmo si primer.
Natrijev acetat (CH3COONa)  je bazična sol. To pomeni, da je pH njegove raztopine večji kot 7. Kako lahko to predvidimo?

Natrijev acetat nastane z reakcijo med ocetno kislino, CH3COOH (šibka kislina), in natrijevim hidroksidom, NaOH (močna baza). Sol torej nastane z reakcijo med močno bazo in šibko kislino. 

Pojasnimo vzrok za bazičnost natrijevega acetata.

V vodni raztopini natrijevega acetata so natrijevi ioni Na+(aq) in acetatni ioni CH3COO(aq).

$\rm{CH_3COONa(aq)} \rightarrow \rm{Na^+(aq)} + \rm{CH_3COO^-(aq)}$

Acetatni ioni v ravnotežni reakciji protolitsko reagirajo z vodo, pri tem nastanejo tudi hidroksidni ioni OH:

$\rm{CH_3COO^-(aq)} + \rm{H_2O(l)} \rightleftharpoons \rm{CH_3COOH(aq)} + \rm{OH^-(aq)}$ 

Hidroksidni ioni so nosilci bazičnih lastnosti, zato je nastala raztopina natrijevega acetata bazična.

V vodni raztopini CH3COONa je torej največ natrijevih ionov (ne reagirajo z molekulami vode). Del acetatnih ionov protolitsko zreagira in nastanejo hidroksidni ioni − nosilci bazičnih lastnosti. V raztopini natrijevega acetata so v skladu z ionskim produktom vode tudi oksonijevi ioni, a jih je mnogo manj kot hidroksidnih ionov.

Raztopina CH3COONa(aq) je nekoliko bazična, njen pH je večji od 7. Ob tem poudarimo, da je raztopina bazične soli CH3COONa(aq) bistveno manj bazična (ima manjši pH) kot raztopina močne baze NaOH(aq) enake koncentracije.

Primerjajmo protolitski reakciji amonijevega iona na prejšnji strani in acetatnega iona na tej strani. Kako vemo, kateri ion protolitsko zreagira z vodo? Zakaj ni v primeru natrijevega acetata zreagiral z vodo natrijev ion?
Zapomnimo si, da v protolitski reakciji z vodo zreagira tisti ion, iz katerega lahko nastane šibka kislina oziroma šibka baza.

pH raztopin

Navedene raztopine imajo enake množinske koncentracije. Katera raztopina ima najvišji pH?

<NAZAJ
>NAPREJ109/245