Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Nastanek kislin v ozračju

Kisline nastajajo tudi v zraku. Ognjeniški izbruhi vsebujejo magmo, pline, vodo in kose kamnin. Največji del mešanice plinov v izbruhanem materialu predstavlja vodna para, poleg pare pa predvsem ogljikov in žveplov dioksid. Prav tako nastajajo pri zgorevanju fosilnih goriv (premog, nafta, zemeljski plin) žveplov dioksid, ogljikova oksida, dušikovi oksidi ter saje in pepel. Omenjeni plini z vodo tvorijo kisline. Te padajo na Zemljo kot kisli dež.

Pri udarcih strele se sproščajo ogromne količine energije. To omogoča dušiku in kisiku iz zraka, da se spojita v dušikov oksid, ki reagira s kisikom iz zraka v dušikov dioksid. Nastali dušikov dioksid nato reagira z vodo in kisikom v dušikovo kislino, ki tudi povzroča nastanek kislega dežja.


Kisli dež

Oglejte si animacijo in dopolnite spodnje besedilo. 

Pri zgorevanju goriv v avtomobilskih motorjih atmosferski dušik reagira s kisikom , pri čemer nastaja dušikov oksid (NO). V ozračju ta reagira s kisikom in nastane dušikov dioksid (NO2). Pri zgorevanju fosilnih goriv nastaja žveplov dioksid (SO2), ki reagira z atmosferskim kisikom, pri čemer nastane žveplov trioksid (SO3). Žveplov trioksid reagira z zračno vlago in tvori žveplovo kislino . Prav tako reagirajo z zračno vlago dušikovi oksidi in tvorijo dušikovo kislino . Padavine, ki padejo na tla, so zato kisle.

<NAZAJ
>NAPREJ214/264