Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Kemijski poklici

S kemijo je tesno povezanih mnogo poklicev.

Kemiki so prisotni v številnih panogah, npr. v kemijski, farmacevtski, živilski, tekstilni, usnjarski in metalurški industriji ter na področju ekologije. Zaposleni so tudi v zdravstvu, šolstvu, znanstvenoraziskovalnih ustanovah, policiji. Delo kemika obsega predvsem raziskovalno in razvojno delo ter delo v laboratorijih.

Kemijska znanja so potrebna tudi v farmaciji, medicini in biotehnologiji.

Farmacevti sodelujejo pri raziskavah in analizah zdravil v laboratorijih, delajo lahko v proizvodnih obratih za proizvodnjo zdravil, v obratih za raziskave in razvoj ter v razvoju farmacevtskih tehnologij. V lekarnah izdajajo, lahko  pa tudi pripravljajo zdravila in ljudem svetujejo, kako ustrezno skrbeti za svoje zdravje.  

Na področju medicine sodelujejo kemiki in kemijski inženirji pri razvoju novih farmacevtskih izdelkov, izdelavi nove medicinske opreme in izboljšavah diagnostičnih procesov.
Biotehnologi, ki združujejo znanja s področja biologije, kemije in tehnologije, uporabljajo žive organizme, celice in njihove dele v industrijske namene, delujejo pa na področju kmetijstva, medicine, veterine in varovanja okolja.

Učitelj kemije načrtuje in izvaja pouk. Ker mora biti pouk kemije zasnovan na eksperimentalnih in problemsko raziskovalnih temeljih, učitelj kemije načrtuje in izvaja različne oblike eksperimentalnega dela.

Ekolog mora imeti široko izobrazbo s področja naravoslovnih, ekonomskih in družboslovnih ved, saj preučuje okolje z različnih vidikov. Ekolog običajno raziskuje pojave v okolju, ocenjuje vplive na okolje, ugotavlja stanje in kakovost okolja ter pripravlja in izvaja programe spremljanja stanja okolja.

Zaposleni v živilski industriji v laboratorijih analizirajo kemijsko in mikrobiološko kakovost surovin, končnih izdelkov in polproizvodov. Opravljajo kemijske, mikrobiološke, senzorične, enološke in druge analize.

Veda, ki povezuje kemijo in agronomijo, je agrokemija ali kmetijska kemija. Agrokemiki med drugim preučujejo sestavo prsti, razmere, v katerih uspevajo kulturne rastline, gnojenje, in s tem izboljšujejo preskrbo kulturnih rastlin s hranilnimi snovmi.

Tudi frizerji pri svojem delu potrebujejo kemijsko znanje, saj pri delu vsak dan uporabljajo kemikalije.

<NAZAJ
>NAPREJ6/264