Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Gorenje snovi

Metan se uporablja kot gospodinjski plin. Pri izgorevanju metana s plinom kisikom nastaneta plin ogljikov dioksid in voda. Tej reakciji rečemo tudi oksidacija.

Gorenje je kemijska sprememba, nastanejo nove snovi. Pri tem se sprosti tudi veliko toplote , ki nam omogoča kuhanje.

Preberite spodnje besedilo in dopolnite manjkajoče besede.

Kemijska reakcija je snovna in energijska sprememba. Nastanek plinov ali oborine, sprememba temperature , barvne spremembe in podobno so znaki, da je potekla kemijska reakcija. Pri kemijski reakciji se dane snovi spremenijo v nove snovi. 

Na sliki je gozdni požar. Kateri proces poteka v tem primeru?

Velik vir onesnaženja zraka je tudi plin žveplov dioksid, ki nastane pri reakciji med žveplom v premogu in plinom kisikom.

Tudi ta reakcija je primer kemijske spremembe.
<NAZAJ
>NAPREJ98/264