Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
5.

Preberite spodnje besedilo in dopolnite manjkajoče besede.

Pri raztapljanju magnezija v klorovodikovi kislini nastajata plin vodik in raztopina magnezijevega klorida, sprošča pa se tudi toplota. Znaka, da je potekla kemijska reakcija, sta nastanek plina in toplota .
6.
Utekočinjen naftni plin se uporablja v gospodinjstvu in pri kampiranju. Sestavljata ga propan in butan, s katerima so napolnjene jeklenke.

Pri gorenju se propan in butan pretvorita v ogljikov dioksid in vodo. Gorenje je kemijski proces, pri katerem se sprošča toplota .

7.

Kateri proces poteka pri peki kruha?

8.

Pri reakciji na sliki slišimo pok.

Katere snovi, ki nastajajo kot produkti, so razlog za to?

<NAZAJ
>NAPREJ101/264