Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Različne snovi lahko med seboj kemijsko reagirajo. 

Kemijska sprememba je kemijska reakcija. Med kemijsko reakcijo se snovi spremenijo. Prekinejo se obstoječe vezi med atomi in molekulami in nastanejo nove vezi ter s tem nove snovi.

Nove snovi, ki nastanejo, imajo drugačne lastnosti.

Znaki, da je potekla kemijska reakcija, so nastanek plina, sprememba barve, nastanek oborine in podobno.

Poleg tega se lahko pri reakciji sprosti ali porablja toplota, zato se temperatura med reakcijo poviša ali pa zniža.

Fizikalna sprememba je na primer sprememba agregatnega stanja. Pri fizikalni spremembi ne nastane nova snov.

Kemijska ali fizikalna sprememba?

Preberite spodnje besedilo in dopolnite manjkajoče besede.

Taljenje ledu je fizikalna sprememba.

Izparevanje vode v loncu je fizikalna sprememba.

Nastanek oborine pri mešanju dveh tekočin je kemijska sprememba.

Nastanek dežnih kapljic na šipi je fizikalna sprememba.

Gorenje lesa v kaminu je kemijska sprememba.

Razredčevanje soka z vodo je fizikalna sprememba.

Gorenje vžigalice je kemijska sprememba. 

<NAZAJ
>NAPREJ99/264