Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Kovine so prevodne

Snovem, ki prevajajo električni tok, rečemo, da so prevodne. Znanstveniki so ugotovili, da so te snovi tudi dobro kovne, imajo kovinski sijaj ter dobro prevajajo toploto. Imenovali so jih kovine, tiste brez teh lastnosti pa nekovine. V tabelo so zapisali rezultate njihovih poizkusov in opažanj.

V tabeli je seznam snovi, ki smo jih videli v poskusu na prejšnji strani. Ob imena v drugi stolpec vpišite 'da', če je snov prevajala električni tok, oz. 'ne', če toka ni prevajala. V tretji stolpec vpišite, ali je element 'kovina' ali 'nekovina'.

Element

Ali prevaja električni tok?

Kovina ali nekovina?

baker

da

kovina

ogljik

ne

nekovina

žveplo

ne

nekovina

magnezij

da

kovina

natrij

da

kovina

 

Fizikalne lastnosti kovin in nekovin

Lastnost Kovina Nekovina
agregatno stanje (T = 25 °C)
trdno (razen živega srebra)
trdno, tekoče ali plinasto
temperaturi tališča in vrelišča
običajno visoki
običajno nizki
videz (trdno agregatno stanje)

značilen kovinski sijaj
(posebej kovina, če je bila pred kratkim rezana)

ni značilnega sijaja
kovnost (oblikovanje elementa)
dobra
elementi v trdnem agregatnem stanju so krhki
gostota
običajno visoka
običajno nizka
električna prevodnost
prevajajo
ne prevajajo (razen ogljik v obliki grafita)
toplotna prevodnost dobra
zelo slaba

Odgovorite na vprašanji.

Snovi, ki so pri sobnih pogojih v plinastem agregatnem stanju, zagotovo niso kovine.

Drži. Ne drži.

Kovine dobro prevajajo električni tok in toploto.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ159/264