Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Množenje dvomestnega števila

 V trgovini so prodali $32$ bonbonov. Bonboni so ročno izdelani, zato jih prodajajo po $7\,€$. Koliko je zaslužila trgovina s prodajo bonbonov?

Trgovina je zaslužila $32\cdot7\,€=224\,€$.

Kako najpreprosteje pomnožim dvomestno število z enomestnim?

Dopolni manjkajoče okvirčke. Pravilno vpisana števila se obarvajo.

Dvomestna števila množimo z enomestnim številom tako, da jih zapišemo kot vsoto desetičnega števila in enic. Nato vsakega izmed njiju pomnožimo z množiteljem in zmnožke seštejemo.

<NAZAJ
>NAPREJ277/557