Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Dvomestna števila množimo z enomestnim številom tako, da jih zapišemo kot vsoto desetičnega števila in enic. Nato vsakega izmed niju pomnožimo z drugim faktorjem in zmnožke seštejemo.

Trimestna števila množimo z enomestnim številom tako, da jih zapišemo kot vsoto stotičnega števila, desetičnega števila in enic. Nato vsakega izmed teh pomnožimo z drugim faktorjem in zmnožke seštejemo.

Množenje s številom 9

Pri množenju poljubnega števila s številom $9$ bomo število pomnožili s številom $10$ in nato od zmnožka odšteli to poljubno število.

$345\cdot9=345\cdot10-345=3450-345=3105$

Množenje s številom 10

Število množimo s številom $10$ tako, da številu, ki smo ga množili, dodamo na koncu števko $0$.

 

Množenje s številom 100

Število množimo s številom $10$ tako, da številu, ki smo ga množili, dodamo na koncu dve števki $0$.

<NAZAJ
>NAPREJ280/557