Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Množenje trimestega števila

Oče in mama sta v turistični agenciji vplačala počitnice za štiričlansko družino.

Cena počitnic po osebi je $243\,€$. Koliko sta plačala oče in mama za družinske počitnice? 

 

Poskusimo najhitreje in najpreprosteje izračunati znesek. Pomagali si bomo z idejo, ki smo jo uporabili pri množenju dvomestnih števil.

 

 

Oče in mama sta za oddih plačala $972\,€$.

Trimestna števila množimo z enomestnim številom tako, da jih zapišemo kot vsoto stotičnega števila, desetičnega števila in enic. Nato vsakega izmed njih pomnožimo z množiteljem in zmnožke seštejemo.

Poskušaj ugotoviti, kako na preprost način množimo z devet.

Pri množenju števila s številom $9$ bomo število pomnožili s številom $8$ in nato od zmnožka odšteli začetno število.

Drži. Ne drži.

Pri množenju števila s številom $9$ bomo število pomnožili s številom $10$ in nato od zmnožka odšteli začetno število.

Drži. Ne drži.

Pri množenju poljubnega števila s številom $9$ bomo število pomnožili s številom $10$ in nato od zmnožka odšteli to poljubno število.

<NAZAJ
>NAPREJ278/557