Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
6.

Nariši daljico $AB$, ki meri $a=7\,\rm{cm}$. Krajišči daljice naj bosta središči krožnic. Točka $A$ naj bo središče krožnice s polmerom $4\,\rm{cm}$. Kolikšen mora biti polmer krožnice s središčem v točki $B$, da se bosta krožnici dotaknili, ne pa tudi sekali?

Razišči, kako spreminjanje polmera prve krožnice vpliva na polmer druge krožnice. Svojo preiskavo predstavi sošolcem.

7.
8.

Na sliki spodaj je zemljevid Celja z okolico. Na njem sta narisani krožnici. Manjša ima polmer $r=15\,\rm{km}$, večja pa ima premer $d=40\,\rm{km}$. Obe imata središče v Celju.
Kateri kraji so od Celja oddaljeni več kot $15\,\rm{km}$ in manj kot $20\,\rm{km}$? Kateri kraj je od Celja oddaljen $15\,\rm{km}$? Ali je kateri od krajev oddaljen od Celja $20\,\rm{km}$?

<NAZAJ
>NAPREJ63/500