Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Kvadratni meter in kvadratni milimeter

Iz papirja zlepi kvadrat z dolžino stranice $1\ \rm {m}$. Za pomoč se obrni na učitelja.

Ploščina kvadrata z $1\ \rm {m}$ dolgo stranico meri $1$ kvadratni meter. $1$ kvadratni meter zapišemo krajše $1\ \rm {m^2}$.


Približno $1$ kvadratni meter merijo razgrnjena stran časopisa, plakat, vrata pečice na štedilniku ...

Kvadratni meter je $100$-krat večja merska enota od kvadratnega decimetra in je osnovna merska enota za merjenje ploščine.

$1\ \rm {m^2}=$ 100 $\rm {dm^2}$

S kvadratom, ki si ga izdelal, izmeri, katere ploskve v učilnici merijo približno $1\ \rm {m^2}$. Svoje ugotovitve preveri pri učitelju.

Najmanjša dolžinska merska enota je milimeter.

Ploščina kvadrata z $1\ \rm {mm}$ dolgo stranico meri $1$ kvadratni milimeter. Krajše zapišemo $1\ \rm {mm^2}$.

Kvadrat s ploščino $1\ \rm {cm^2}$ je sestavljen iz $10 \cdot 10=$ 100 kvadratkov s ploščino $1\ \rm {mm^2}$. Kvadratni milimeter je 100 -krat manjša enota od kvadratnega centimetra oziroma je ena stotina kvadratnega centimetra.
$1\ \rm {cm^2}=$ 100 $\rm {mm^2}$

Pretvornik med dvema obravnavanima sosednima ploščinskima merskima enotama je vedno $100$.

<NAZAJ
>NAPREJ100/500