Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

UVOD

Poslušaj besedilo in reši spodnje naloge.


Katere so knjižne in katere neknjižne zvrsti jezika? Razporedi jih na ustrezna mesta.

 

zborni jezik knjižni pogovorni jezik sleng narečje

Knjižne zvrsti jezika

Neknjižne zvrsti jezika

Kam sodi poslušano besedilo? Izberi pravilni odgovor.

V kateri zvrsti jezika je pogovor? Izberi pravilni odgovor.

Dano besedilo je v koroškem narečju. Ali drži, da lahko uporabljamo narečje v vseh govornih situacijah? Izberi drži, če je trditev pravilna, in ne drži, če je napačna, in svoj odgovor utemelji.

Drži. Ne drži.

V poslušanem pogovoru je nekaj besed, ki niso knjižne. Zapiši knjižne vzporednice.

grema {pojdiva;greva} vlko
veliko
vete
veste
šwa šla t'ti ti zastopijo
razumejo

Poslušaj odlomek pravljice Mojca Pokrajculja. Za lažje razumevanje lahko odpreš okence in besedilo ob poslušanju tudi bereš.

O čem govori besedilo? Odgovori.

Ali si imel težave z razumevanjem besedila? Zakaj? Odgovori.

Poskusi besedilo pretvoriti v knjižni zborni jezik in zapiši svoje besedilo. Svoj zapis preveri pri učitelju oz. učiteljici. Pogovori se s sošolci o tem, kako učinkuje besedilo v narečju in kaj iz besedila v narečju izvemo več kot iz knjižnega besedila.

<NAZAJ
>NAPREJ10/463