Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

SVOJILNI IN POVRATNI SVOJILNI ZAIMEK

Spodnje trditve se nanašajo na tvoje poznavanje zaimkov iz preteklih let. Ali so spodnje trditve pravilne? Izberi drži, če je trditev pravilna, in ne drži, če je napačna.

Zaimki so besede, ki jih lahko uporabljamo namesto samostalnikov in pridevnikov, vendar predmetnosti oz. vrste, lastnosti ali svojine ne poimenujejo neposredno.

Drži. Ne drži.

Poznamo osebne zaimke in povratni osebni zaimek, svojilne, vprašalne, oziralne in kazalne zaimke ter povratni svojilni zaimek.

Drži. Ne drži.

Jaz, ti on, ona ... so osebni zaimki.

Drži. Ne drži.

Kaj, kje, kdaj, kako ... so oziralni zaimki.

Drži. Ne drži.

Oglej si animacijo. Če zaimke dobro poznaš, jo lahko tudi preskočiš, sicer pa ti bo v pomoč, da osvežiš svoje znanje o zaimkih.

Preberi besedilo.

Gašper ima bogato zbirko znamk, ki jo rad pokaže svojim sošolcem. O njej lahko govori ure in ure in mu ne zmanjka besed. Včasih je to naporno, a vendar ga vsi potrpežljivo poslušajo, ker vedo, da mu njegov konjiček veliko pomeni. Kadar ima čas, išče po spletu nova spoznanja o filateliji.
O kom govori besedilo? O Gašperju .
Kaj zbira Gašper? Znamke .
Komu rad pokaže svojo zbirko? Sošolcem .
O čem lahko govori ure in ure? O zbirki znamk .
Kaj počne, kadar ima čas? Išče po spletu nova spoznanja o filateliji .

Da bi se izognili ponavljanju istih besed, smo v besedilu uporabili zaimke. Katere zaimke najdeš v besedilu? Označi jih in jih ustrezno razvrsti v preglednico.

Osebni zaimek
Svojilni zaimek
Povratni svojilni zaimek
Kazalni zaimek
Oziralni zaimek

Zaimki so besede, ki jih lahko uporabljamo namesto samostalnikov in pridevnikov, vendar predmetnosti oz. vrste, lastnosti ali svojine ne poimenujejo neposredno. Vsakemu zaimku moramo poiskati nanašalnico oz. besedo, namesto katere stoji. Kaj sodi skupaj? Izberi pravilni odgovor.

njej 
{zbirki_znamk;Gašperjev;govorjenje/poslušanje;Gašperju} to  
{govorjenje/poslušanje;Gašperjev;zbirki_znamk;Gašperju}
njegov 
{Gašperjev;zbirki_znamk;govorjenje/poslušanje;Gašperju} mu
{Gašperju;govorjenje/poslušanje;Gašperjev;zbirki_znamk}
<NAZAJ
>NAPREJ79/463