Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

OPIS POSTOPKA

Kaj menim o govornih nastopih?
V šoli svoje znanje izkazuješ na različne načine in s pomočjo različnih sporazumevalnih dejavnosti. Ena od njih je tudi govorjenje oz. govorni nastop, ki ga verjetno izvedeš vsaj enkrat letno.

Odgovori na vprašanja v spodnji anketi in izvedel boš, kakšno je tvoje mnenje o govornih nastopih v primerjavi z mnenjem 24 vrstnikov, ki so anketo že izpolnili. Ob izbiri vsakega od odgovorov se ti bodo namreč prikazali grafični prikazi njihovih odgovorov, označeno pa bo tudi, kako si odgovoril ti.

Anketa o govornih nastopih

 1. Ali rad pripravljaš in izvajaš govorne nastope? Izberi en odgovor.
  Da.
  Ne.
 2. Katere govorne nastope pripravljaš raje? Izberi en odgovor.
  Tiste, ki so povezani z neumetnostnim besedilom.
  Tiste, ki so povezani z umetnostnim besedilom.
 3. Katere vrste predstavitev izbereš pogosteje? Izberi en odgovor.
  Plakat.
  Elektronske prosojnice.
 4. Se ti zdi, da si dovolj usposobljen za samostojno pripravo govornega nastopa? Izberi en odgovor.
  Da.
  Ne.

 1. Pri kateri od faz priprave govornega nastopa imaš najmanj težav? Izberi en odgovor.
  Pri izbiri teme.
  Pri iskanju virov in literature.
  Pri izbiri in urejanju podatkov.
  Pri pripravi plakata ali e-prosojnic.
  Pri pisanju pisne predloge.
  Pri urjenju naravnega in tekočega nastopanja.
  Pri navajanju virov.
  Pri izvedbi/nastopu.
 2. Pri čem potrebuješ največ pomoči? Izberi en odgovor.
  Pri izbiri teme.
  Pri iskanju virov in literature.
  Pri izbiri in urejanju podatkov.
  Pri pripravi plakata ali e-prosojnic.
  Pri pisanju pisne predloge.
  Pri urjenju naravnega in tekočega nastopanja.
  Pri navajanju virov.
  Pri izvedbi/nastopu.

Govorni nastop
Ponovno preglej rezultate pri zadnjem vprašanju in o njih napiši povezano besedilo. Vanj vključi vse podatke, ki jih zajemata zadnje vprašanje in grafični prikaz. Ne pozabi dodati svojega razmišljanja o odgovorih vrstnikov in o svojem odgovoru, tj. razmisli o vzrokih za podane odgovore.

<NAZAJ
>NAPREJ129/463