Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

PREIZKUS ZNANJA 2

Preberi besedilo, na katerega se navezujejo naloge 1–19.

Kje najraje letajo čebele?
Brane Piano, Delo, 9. 12. 2013

Svoj učni čebelnjak imajo številne šentjurske šole.  (Foto: arhiv Občine Šentjur)
1. Šentjur, Ivančna Gorica in Radovljica so občine, ki so se uvrstile v finale natečaja Čebelarske zveze Slovenije (ČZS) za čebelam najbolj prijazno občino. Minuli konec tedna so priznanje izročili Občini Šentjur.

2. Natečaj, ki ga vsako leto razpišeta ČZS in čebelarska svetovalna služba v čebelarstvu v okviru akcije Ohranimo čebele, je namenjen širjenju zavedanja o pomenu čebele za okolje. Vsako leto se nanj prijavi več občin, ki se trudijo skrbeti za naravno in čisto okolje.

3. Čebelarji jih ob tem spodbujajo, da bi na javne površine, kot so parki in zelenice, sadili samo avtohtone, medovite rastline, ki so izdaten vir medičine in cvetnega prahu za čebele in ostale opraševalce.

4. Letos se je na natečaj ČZS za čebelam najbolj prijazno občino in podjetje prijavilo 17 slovenskih občin. Za uvrstitev med čebelam prijazne občine je bilo treba posredovati podatke in dokazila o javnih površinah, ki so zasajene z medovitimi rastlinami, številu certificiranih ponudnikov čebelarskega turizma v občini, razvejanosti in delovanju čebelarskih društev, šolskih čebelarskih krožkih in podobnem.

5. Šentjur se je v ožji izbor uvrstil tudi zaradi številnih odličnih čebelarjev, ki posegajo po priznanjih, skrbijo za razvoj dejavnosti, ščitijo čebele, ozaveščajo občane o pomenu čebel in zdravilnih učinkih medu ter izdelkov iz medu. Prav tako ob sodelovanju s šolami in vrtci skrbijo tudi za podmladek. Tako imajo številne šentjurske šole že svoj učni čebelnjak, najboljše pogoje zanj pa ima Osnovna šola Slivnica pri Celju.

6. Priznanje so Občini Šentjur izročili v petek na sedežu ČZS ob dnevu čebelarskega turizma.

Pozorno preberi navodila in reši naloge. Ko nalogo rešiš, preveri rešitev in v skladu z navodili za vrednotenje ustrezno število točk vpiši v za to namenjen okvirček ob nalogi. Točke se bodo samodejno seštevale.


1. Ali je izhodiščno besedilo umetnostno ali neumetnostno? Izberi pravilni odgovor.

Število doseženih točk: /1
<NAZAJ
>NAPREJ208/463