Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

JANEZ MENART: KMEČKA BALADA

Oglej si fotografiji. V čem se razlikujeta? Poveži.

Fotografija 1
Urejena kmetija.
Fotografija 2
Propadajoča kmetija.
Število napačnih: 0

Zakaj je kmetija propadla? Navedi možni vzrok.

Poznaš tudi ti katero izmed kmetij, ki je zapuščena oz. je propadla? Razmisli o razlogih za njen propad.

Janez Menart opisuje stanje neke kmetije. Glede na naslov sklepaj, katero od kmetij s fotografij opisuje. Označi jo.

Fotografija 1Fotografija 2

Svojo izbiro utemelji.

Katero kmečko orodje je na fotografiji? Vsako fotografijo poveži z ustreznim poimenovanjem.

{plug;brana;valjar;cepec;rovnica}
{brana;valjar;cepec;rovnica;plug} {valjar;cepec;rovnica;plug;brana}
 
{cepec;rovnica;plug;brana;valjar} {rovnica;plug;brana;valjar;cepec}  

<NAZAJ
>NAPREJ396/463