Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Ponovi znanje o književnosti

Reši križanko, s katero boš ponovil svoje znanje o književnosti, zvedel boš pa tudi kaj novega. Pri nekaterih vprašanjih lahko uporabiš tudi namig.


Geslo križanke te bo uvedlo v obravnavo novega besedila.

 

1. Kako s sopomenko imenujemo pripovedništvo?

2. Kdo je avtor pesmi Dramilo? V križanko zapiši samo njegov priimek.

3. Kako se s skupnim imenom imenujejo besedila, ki so zapisana v verzih? {Namig.;S sopomenko tej skupini besedil rečemo tudi poezija.}

4. Katero pripovedno ljudsko pesem smo v predhodnih poglavjih že spoznali? Navedi njen naslov. {Namig.;Veslač na galeji.}

5. Dramska besedila poleg dialoga vsebujejo tudi napotke za igralca in režiserja. Kako te napotke imenujemo?

6. Kako se imenuje literarno obdobje, v katerem je nastalo prvo slovensko dramsko delo?

7. Ali morda veš, kako je bilo ime Prešernovi pesniški muzi? {Namig.; Tako je bilo ime tudi Shakespearjevi junakinji, ki ji je pod balkonom dvoril Romeo.}

9. V ljudskem slovstvu avtorji niso znani. Kako pa imenujemo književnost, kjer je avtor dela znan? {Namig; Pomisli na umetnika.}

10. Kako imenujemo komično oz. smešno dramsko delo? {Namig.;Primer takšnega besedila je Županova Micka.}

11. Kdo je bil mecen oz. finančni podpornik razsvetljenskih ustvarjalcev? Navedi ime in priimek. {Namig.;Po njem se imenuje tudi štipendija.}

<NAZAJ
>NAPREJ312/463