Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Poznaš slovenske pustne šeme?

Bral si že o različnih naravnih pojavih, ki so bili strokovno razloženi. Kako so si jih razlagali naši predniki – se spomniš katere izmed pripovedk, pravljic ali bajk? Morda tiste o vesoljnem potopu in kurentu?

S katerimi naravnimi pojavi se povezuje pustovanje? Ali veš, kakšni so pustni običaji na Slovenskem? Od kod so doma stare šeme? Oglej si zemljevid.

Po Sloveniji poznamo veliko pustnih prireditev, kot so kurentovanje, laufarija, borovo gostüvanje, škoromatija. Jih poznaš? Če te zanima, lahko prebereš o njih nekaj več.

Kako praznujejo v {vaseh pod Krnom;Od leta 2012 sta v Register žive kulturne dediščine na Slovenskem vpisani šegi in prireditvi Drežniški in Ravenski pust. Zanju so značilni liki ta lepih in ta grdih. Nosilec pustovanja je vaška fantovska skupnost, celotno pustovanje se prenaša z ustnim izročilom.}? Prisluhni.

Se tvoje domače narečje zelo razlikuje od poslušanega drežniškega? Ob katerih priložnostih je prav, da uporabimo narečje namesto knjižnega jezika? Kaj pove govorec o sebi in svojem odnosu do narečja, ko je izbral narečni jezik? Pogovorite se.

Si imel kaj težav z razumevanjem povedanega? Če nisi prav prepričan, kaj vse si slišal, si pomagaj z besedilom v knjižni slovenščini.

Kdo sestavlja skupino ta lepih? Odgovori.

Kakšno vlogo ima vodja sprevoda? Odgovori.

Kaj so vmesne vloge in kaj počnejo? Odgovori.

Kdo so ta grdi in kaj delajo? Odgovori.

<NAZAJ
>NAPREJ198/463