Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Uvodna motivacija

Se spomniš igrice spomin? Ugotovi ustrezne pare. Preberi poved in jo poveži s tisto, ki ima podoben pomen.

 


Iz naloge si se naučil, da so stavčni členi podobni odvisnim stavkom in obratno. Odvisni stavki so daljši od stavčnih členov. Vsak odvisni stavek je od glavnega stavka ločen z vejico.

Spomni se na svoj prvi šolski dan. Zapiši, kdaj si postal prvošolec, kje se je dogajalo prvi šolski dan in kako si se takrat počutil. Napiši besedilo v največ sedmih povedih. (Vsaka poved naj bo iz dveh stavkov.)  

Zapisal si dvostavčne povedi. Ali si med stavke v povedih vstavil vejice? Če si jih, si storil prav.

Ali si uporabil katero od besed: ko, kadar, medtem ko, odkar, dokler, potem ko, preden; kjer, kamor, koder, do koder, od koder; ne da, s tem da, tako da kot, kakor, da, tako da, toliko da? Če si jih uporabil, si napisal (tudi) povedi, ki izražajo časovno, krajevno in načinovno razmerje. Več o tem boš izvedel na naslednjih straneh.

<NAZAJ
>NAPREJ147/463