Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Osebkov in predmetni odvisnik

Preberi odlomek iz razmišljanja učiteljice Julči. 

Starejši ljudje pravijo, da se brez muje še čevelj ne obuje. Uporabijo pregovor, kadar želijo svoje besede posebej poudariti in jim dati večjo veljavo. S pregovorom želijo povedati, da se je treba v življenju za stvari potruditi. Mladim gredo taki pregovori običajno na živce. To pomeni, da človeka nekaj draži ali da se s tem ne strinja. Kdor pri pisanju spisa uporabi preveč takih besednih zvez, zagotovo ne bo prav dobro ocenjen pri slogu. Posebej zanimivo je tudi, da lahko pregovore preoblikujemo in jim dodamo novo razsežnost. Pregovor Kdor visoko leta, nizko pade. lahko preoblikujemo oziroma prenovimo v: Kdor visoko leta, je pilot. Poskusite kdaj na ta način nasmejati starše ali stare starše. Kako se bodo odzvali?

O čem vsem je razmišljala učiteljica Julči? Odgovori. 

Kateri pregovor je izpostavila učiteljica? Odgovori.

Ali se strinjaš, da se je treba v življenju potruditi? Zakaj je to pomembno?

S pregovori so povezani osebkovi in predmetni odvisni stavki, ki jih boš spoznal v tej enoti.

Ponovi znanje o prosti in zloženi povedi. Koliko enostavčnih povedi je v besedilu? Izberi pravilni odgovor.

1 2 3 4 5 6 7

Katere enostavčne povedi so torej v besedilu? Označi jih.

Besedilo govori o pregovorih, njihovem pomenu in uporabi. Se spomniš še katerega pregovora? Poveži njihove dele iz levega in desnega stolpca.

Kdor laže,
tudi krade.
Iz te moke
ne bo kruha
Kjer se prepirata dva,
tretji dobiček ima.
Dober glas
seže v deveto vas.
Kdor drugemu jamo koplje,
sam vanjo pade.
Kar se Janezek nauči,
to Janezek zna.
Število napačnih: 0

Koliko stavkov sestavlja poved Dober glas seže v deveto vas? Izberi pravilni odgovor.

En stavek. Dva stavka. Trije stavki.

V nadaljevanju boš ponovil, da so dvostavčne povedi sestavljene iz glavnega stavka in odvisnega stavka. Spoznal boš dva odvisna stavka: osebkov in predmetni odvisnik.

<NAZAJ
>NAPREJ157/463