Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

DOMAČE IN PREVZETE BESEDE

Na sliki so štirje pomembni priročniki slovenskega jezika. V Slovenskem etimološkem slovarju najdemo podatke o tem, od kod izvirajo posamezne slovenske besede. Strokovnjaki, ki se ukvarjajo z izvorom besed, so etimologi. V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je razloženo, kaj pomenijo besede slovenskega knjižnega jezika. V Slovenskem pravopisu so pravila o zapisu besed, deljenju besed, uporabi ločil ... V Velikem slovarju tujk pa najdemo sopomenske izraze in razlage za tujke.

Kje najdeš podatek o tem, kako pravilno uporabljamo veliko začetnico? Izberi pravilni odgovor.

V kateri priročnik pogledaš, ali ima beseda miška enega ali več pomenov? Izberi pravilni odgovor.

V kateri priročnik pogledaš, od kod izvira beseda anorak? Izberi pravilni odgovor.

V kateri priročnik bi pogledal, katero slovensko besedo uporabljamo za prevzeto besedo download? Izberi pravilni odgovor.

Kaj je etimologija? Izberi pravilni odgovor.

Preberi rimanico.

Besede so skupek črk oziroma fonemov
in včasih imajo celo več pomenov.
Z besedo damo nečemu ime,
čeprav tega ona sama ne ve.

Ali so trditve pravilne ali ne? Izberi drži, če je trditev pravilna, in ne drži, če je napačna.

Z besedami poimenujemo svet, ki nas obdaja. Drži. Ne drži.
Besede so sestavljene iz glasov/fonemov oziroma črk. Drži. Ne drži.
V besedah lahko zamenjamo črke. Drži. Ne drži.
Vse besede imajo samo en pomen. Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ17/463