Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

GLAGOL

Katere besede manjkajo v odlomku iz opisa naprave? Vpiši jih na prazna mesta.

Parkirni avtomat je naprava, ki {omogoča;omogoči} plačilo parkirnine brez pomoči blagajnika. {Deluje;Dela} 24 ur na dan, vse dni v tednu, nahaja pa se v bližini parkirnih mest. Naprava {porabi;rabi;potrebuje} približno 50 vatov električne energije. Napaja se s pomočjo akumulatorja iz električnega omrežja ali sončnih celic.

Ti je uspelo? Če ne, je to verjetno zato, ker si izbral druge, pomensko podobne besede, ki pa so prav tako lahko ustrezne. Primerjaj jih z danimi rešitvami.

Še enkrat preberi besedilo. Kaj poimenuje večina označenih besed v besedilu? Izberi pravilno rešitev.

Kako imenujemo to vrsto besed? Odgovori.

V preglednici so pomešane besede, ki spadajo v različne besedne vrste. V vsaki vrstici označi glagol.

denarnica pozabiti oče svoja doma
lahko mobilnik plačati parkirnina z

Iz danih besed v vsaki vrstici sestavi smiselno poved. Uporabiti moraš vse besede. Povedi zapiši v okence.

Opazuj obliko besed v povedih. Kaj se je zgodilo z večino izmed njih, ko si sestavljal poved? Odgovori.

Kako bi zvenelo besedilo o parkirnem avtomatu, če glagolom ne bi spreminjali oblike? Poslušaj.


Približno tako bi govorili in pisali, če ne bi znali glagolom spreminjati oblike.

<NAZAJ
>NAPREJ108/463