Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Poznaš naravne pojave?

Ali prepoznaš naravne pojave na fotografijah? Vsako fotografijo poveži z ustreznim poimenovanjem.

 
{nevihta;monsun;tornado;cunami} {monsun;nevihta;tornado;cunami}

 
{tornado;nevihta;monsun;cunami} {cunami;nevihta;monsun;tornado}

Ali veš,

  • kako se v angleščini reče, da lije kot iz škafa;
  • katera ameriška zvezna država je najbolj izpostavljena tornadom;
  • od kod izhaja beseda monsun;
  • kaj so Andrea, Barry, Chantal, Dorian, Erin, Fernand, Gabrielle, Humberto, Ingrid, Jerry, Karen, Lorenzo, Melissa, Nestor, Olga, Pablo, Rebekah, Sebastien, Tanya, Van, Wendy?

Kakšne so posledice delovanja naravnih pojavov? Pozitivne ali negativne ali tako pozitivne kot negativne? Izberi ustrezno možnost.

Naravni pojav
Posledice
potres
{negativne;pozitivne;pozitivne_in_negativne}
vulkan
{pozitivne_in_negativne;negativne;pozitivne}
orkan
{negativne;pozitivne;pozitivne_in_negativne}
monsun
{pozitivne_in_negativne;negativne;pozitivne}
cunami
{negativne;pozitivne;pozitivne_in_negativne}
toča
{negativne;pozitivne;pozitivne_in_negativne}

Ali bi znal razložiti, kako nastane kateri od naravnih pojavov? Kako bi lahko izvedel več o njem? Nekaj razlag boš lahko prebral v nadaljevanju.

<NAZAJ
>NAPREJ166/463