Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

BESEDILO EKONOMSKE PROPAGANDE

Predstavljaj si, da gledaš film. Ko je najbolj napeto, se zgodijo ... reklame, seveda.
Premisli, kakšna je vloga reklam v življenju posameznika na splošno. Ugotovi, kako vplivajo nate. Nato se s sošolcem pogovorita o svojih spoznanjih. Pomislita tudi, kje vse se z reklamami srečujeta in kakšen je po vajinem mnenju namen številnih reklam, ki nas obkrožajo. Poskušajta najti čimveč pozitivnih in negativnih stališč. Svoja spoznanja zapišita v zvezek in jih predstavita ostalim sošolcem v razredu.

Poleg izraza reklama pogosto uporabimo tudi izraz oglas ali tudi besedilo ekonomske propagande.

Kaj pomenijo izrazi? Poveži pare.

Reklama
je javno opozarjanje na kaj, navadno z navajanjem dobrih lastnosti, z namenom pridobiti kupce, obiskovalce.
Oglas
je objava, obvestilo z reklamnim, propagandnim namenom; poznamo tiskane, televizijske, radijske in spletne.
Besedilo ekonomske propagande
je besedilo, v katerem javno opozarjamo na kaj, navadno z navajanjem dobrih lastnosti, z namenom pridobiti kupce, obiskovalce.
Število napačnih: 0

Ali bi lahko rekli, da so poimenovanja sopomenska? Izberi ustrezni odgovor.

Da. Ne.

Ker so poimenovanja v sopomenskem odnosu, bomo v nadaljevanju uporabljali zgolj poimenovanje besedilo ekonomske propagande.

Ali lahko besedila ekonomske propagande napiše oz. ustvari vsak? Odgovori in ustno utemelji.

Vsako besedilo ekonomske propagande je povezano z določenim zaporedjem korakov. Kako si torej sledijo koraki? Korake postavi v pravilno zaporedje.

Podjetje ali posameznik ustvari nov produkt, novo podobo starega izdelka, novo ali prenovljeno storitev …
Podjetje ali posameznik se odloči, da želi novost oglaševati.
Izbere oglaševalsko podjetje (ne sicer nujno, vendar običajno).
Sodeluje pri ustvarjanju tako, da bodisi posreduje svojo zamisel bodisi izbere eno izmed predlaganih.
Določi se ciljna skupina, ki se ji besedilo vsebinsko in oblikovno prilagodi.
Zamisel se začne udejanjati.
Mediji objavijo nastalo besedilo.

Ali poznaš katero od oglaševalskih agencij? Nekatere med njimi so npr.

Luna, Futura, Pan, Pristop, Idearna ... Če želiš izvedeti več, lahko malce pobrskaš po spletu in našel boš veliko koristnih informacij.

<NAZAJ
>NAPREJ239/463