Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
11.

Kako zapišemo – z veliko ali malo začetnico? Vpiši ustrezno začetnico.

N ajvečja svetovna religija je k rščanstvo. N jegovi pripadniki,
k ristjani, se v grobem delijo na k atolike, p ravoslavce in
p rotestante. N ajvečji k rščanski praznik je v elika n oč.
P ripadniki i slama so m uslimani. N jihova sveta knjiga je
K oran, največji praznik pa b ajram. T retja največja svetovna religija je h induizem, h indujska sveta knjiga so V ede.
12.

Kateri zapis je napačen? Najprej označi vse napake, nato jih popravi.

V Južnoafriški republiki predstavljajo Črnci več kot tri četrtine prebivalstva, Belcev je slabih 10 odstotkov, ostalo so ljudje mešanih ras. Večina prebivalcev je Protestantov, nekaj je tudi Katolikov in Muslimanov. uzakonjenih je 11 uradnih jezikov, izmed katerih sta najbolj znana Afrikanščina (ali Burščina) in Angleščina.

13.

Ali si kdaj zaželiš, da bi bil učitelj? Preizkusi se v eni od nalog.

Naloga 1
Za sošolce sestavi preizkus znanja, v katerega vključi preverjanje male začetnice. Oblikuj različne tipe nalog (npr. dopolnjevanje, odgovarjanje na vprašanja ipd.), ne pozabi določiti kriterijev. Potrudi se sestaviti tudi kakšno težjo nalogo.
Naloga 2
Naj ti bo v izziv: preseneti svojega učitelja slovenščine in mu ponudi v reševanje enak preizkus znanja, kot ga vi rešujete pri pouku. 

14.

Poslušaj posnetek. V okvirček zapiši pravopisno ustrezne povedi.

15.

Kako bi iz zemljepisnih imen tvoril vrstne pridevnike? Zapiši jih v drugi stolpec, nato pa pridevnike poveži s samostalniki, da dobiš ustrezno besedno zvezo.

Grčija
grški {fetaki;rogljič;kapučino;sombrero;tango;kilt;čaj}
Francija
francoski {rogljič;fetaki;kapučino;sombrero;tango;kilt;čaj}
Italija
italijanski {kapučino;rogljič;fetaki;sombrero;tango;kilt;čaj}
Mehika
mehiški {sombrero;kapučino;rogljič;fetaki;tango;kilt;čaj}
Argentina
argentinski {tango;sombrero;kapučino;rogljič;fetaki;kilt;čaj}
Škotska
škotski {kilt;tango;sombrero;kapučino;rogljič;fetaki;čaj}
Indija
indijski {čaj;kilt;tango;sombrero;kapučino;rogljič;fetaki}

<NAZAJ
>NAPREJ265/463