Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
7.

V delih besedila, ki prikazujejo Almirino razpoloženje, je veliko klicajev in treh pik. Kaj pove pogosta raba teh ločil o Almiri? Izberi pravilne odgovore.

Strah jo je. Negotova je.
Vesela je. Zaljubljena je.
Vznemirjena je. Razmišljujoča je.
8.

Ponovno preberi odlomek iz besedila.

Zagledala je strašni zid, ki ga je zgradila okrog sebe in v njem skrivala svoj sram in strah. Zdaj je z njo v tej trdnjavi stala tudi kobila. In jo imela rada. In najbrž so jo imeli radi tudi zunaj tega zidu. Mama, oče, teta Jelena, morda tudi kateri od bivših sošolcev. Če bi lahko videla čez ta zid, tako visok, da drugi ne bi mogli čezenj, bi to morda opazila. Ampak zdaj sta bili tu samo ona in kobila.

Ali je Almira res zagledala okrog sebe zid? S svojimi besedami razloži, kaj je povedano s krepko natisnjenim delom besedila.

Kako imenujemo krepko natisnjeno slogovno sredstvo? Izberi pravilni odgovor.

Metafora. Primera. Poosebitev.
9.

Glede na prebrani odlomek, napiši povezano besedilo. Vanj vključi:
  • utemeljitev odločitve, ali se lahko kakor koli poistovetiš z Almiro;
  • kaj je glavna Almirina težava;
  • kako bi lahko svojo težavo razrešila;
  • utemeljitev odločitve, ali z njo sočustvuješ ali ne.

10.

Desa Muck  je sodobna slovenska pisateljica. Poleg sodobne književnosti si v 8. razredu spoznal tudi druga književna obdobja. Imena književnih obdobij in avtorjev napiši na ustrezna mesta.

  druga pol.
18. stol.
razsvetljenstvo
Valentin Vodnik Anton Tomaž Linhart
prva pol.
19. stol.
romantika
France Prešeren
 
1850
1899
realizem
Janko Kersnik
Ivan Tavčar
Anton Aškerc
Simon Jenko
1945
danes
sodobna književnost
Niko Grafenauer
Janez Menart
Tone Pavček
Boris A. Novak
<NAZAJ
>NAPREJ418/463