Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

1.

Pravilno razvrsti vzroke in posledice izsekavanja tropskega deževnega gozda.

 • {Vzrok;Posledica} poljedelstvo
 • {Posledica;Vzrok} planetarne podnebne spremembe
 • {Vzrok;Posledica} živinoreja
 • {Vzrok;Posledica} gradnja cest
 • {Posledica;Vzrok} izginjanje biodiverzitete
 • {Vzrok;Posledica} gradnja HE
 • {Vzrok;Posledica} sekanje za les
 • {Posledica;Vzrok} krčenje življenjskega prostora
2.

Ali je trditev pravilna ali nepravilna?

 • Največje sklenjeno območje tropskega deževnega gozda je v Amazonskem nižavju. {Da;Ne}
 • Glavni vzrok za izsekavanje tropskega deževnega gozda je sekanje lesa za lesno in papirno industrijo. {Ne;Da}
 • Iz rastlin tropskega deževnega gozda pridobivajo zdravila. {Da;Ne}
3.

Ali je trditev pravilna ali nepravilna?

 • Opuščavljanje je širjenja puščav samo zaradi naravnih sprememb na Zemlji. {Ne;Da}
 • Širjenje puščav lahko ustavimo, če zmanjšamo število živali in s tem omogočimo ponovno rast rastlin. {Da;Na}
 • Širjenje puščav je svetovni problem. {Da;Ne}
4.

Označi, kateri so glavni razlogi za pomanjkanje pitne vode.

5.

Pravilno razvrsti v skrinji vzroke in posledice opuščavljanja.6.

Preberi spodnji odstavek in vpiši manjkajoče besede.

Velik problem človeštva je neenakomerna porazdelitev dobrin. V svetu so veliki problemi: pomanjkanje pitne vode, krčenje gozdov, širjenje puščav . Vsak problem lahko povzroči {spore;spopade} in vojne ter milijone beguncev po vsem svetu.
<NAZAJ
>NAPREJ167/177