Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Tropski deževni gozd raste v ekvatorialnem podnebju med severnim in južnim povratnikom. Zanj je značilna velika zračna vlaga, visoke temperature, izjemna biotska raznovrstnost, rastline v nadstropjih in malo podrasti. Iz rastlin tropskega deževnega gozda pridobivajo zdravila. V tropskem deževnem gozdu rastejo kakovostna drevesa, ki jih izsekavajo za izvoz.

Tropski deževni gozd odstranjujejo predvsem s požiganjem. Pridobljeno zemljo uporabijo za živinorejske površine in samooskrbno poljedelstvo.
Gozd izsekavajo za lesno industrijo in rudarstvo. Uničujejo ga tudi številni jezovi na rekah (hidroelektrarne), ker reke poplavijo velike gozdne površine in s tem uničijo gozd. Zato in zaradi stalnega povečevanja števila prebivalcev na Zemlji (in s tem povečanih potrebah po pridelavi hrane) je bil v zadnjih 50 letih tropski deževni gozd precej izkrčen. Številne rastline in živali izgubljajo svoj življenjski prostor. Velik problem sta tudi erozija in izpiranje hranilnih snovi iz prsti, saj na ta način posekana območja za kmetijstvo postanejo neuporabna.

Širitev puščav povzročajo pretirana paša, neprimerno kmetovanje in podnebne spremembe. Hitra rast prebivalstva, povečana potreba po hrani ter prekomerno izsekavanje gozda in napačno namakanje so vzroki, da so milijoni ljudi prisiljeni zapustiti svoja domovanja.


Opuščavljanje je proces širjenja puščav zaradi človekovega delovanja ali podnebnih sprememb. Proces uniči rastlinsko plast, zmanjša vsebnost hranil, zniža rodovitnost prsti in poveča možnost za erozijo.

Voda je vir življenja. Pomanjkanje pitne vode lahko privede do sporov in spopadov, saj voda pomeni preživetje. V razvitem svetu se pitna voda uporablja tudi za industrijo, živinorejo in namakalne sisteme. Zato je pitne vode vse manj.

Vsi trije svetovni problemi - izginjanje tropskega deževnega gozda, opuščavljanje, pomanjkanje vode - so agresivni in uničujejo življenje na Zemlji. Ukrepati je treba hitro, premišljeno in načrtno, predvsem pa je za rešitev potrebno veliko politične volje.

<NAZAJ
>NAPREJ166/177